Firma Stolz

Basaltproducten

Mogelijkheden, productielijn, certificaten

Stolz Basaltproducten

Net zoals lava is ook basalt een gesteente dat wordt gevormd door vulkanische activiteit. Toch behoort basalt – omwille van zijn specifieke ontstaansproces – tot de hardstenen. Daarom doet basalt vaak dienst als straatsteen of als onderdeel van het straatoppervlak.

Verder wordt dit materiaal als basaltzand, als siersteen in tuinen en landschappen of ook als toeslagstof bij asfaltvervaardiging gebruikt.

Our produktline Basalt:

Product: Type: Opmerkingen:
Basalith 0/45 Inspectiecertificaat voor
vorstbeschermende als funderingslagen
Basalith 0/32 Inspectiecertificaat voor funderingslagen
Basalt 32/63 Steenslag voor spoorwegen
Basaltzand 0/2, 0/5  
Fijne split 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32  
Bermmateriaal 0/32 Testcertificaat DIN EN 933-1 en verdichtingstest DIN EN 13286-2